Kan ik gegevens uit mijn layout verwijderen?

Info en advies: 0252-41 28 42

Barcodes en pijlen zijn praktische gegevens voor magnetische etiketten en wegwijzers. Om een reeds geplaatste pijl bij het opmaken van een lay-out te wissen, moet het procede opnieuw gestart worden, wanneer een nieuwe  lay-out gekozen wordt.
Bij een nieuwe lay-out keuze wordt de gebruiker gevraagd, of het bestaande ontwerp opgeslagen moet worden. Het betreft hier uitsluitend het opslaan op uw lokale schijf, niet het tijdelijk opslaan in het huidige proces.
Let op:  Als een pijl alleen nodig is voor individuele labels op het vel, kan deze onzichtbaar worden gemaakt voor de overige labels door een "0" in te voeren in het gegevens invoerveld.

«