Alles over magnetisme van magneetfolies en magneetbanden

Info en advies: 0252-41 28 42

Hier willen we de basiswerking van flexibele magneten uitleggen, zonder in te gaan op alle technische details.

Algemeen

Magneten hebben altijd een noordpool en een zuidpool. Het magnetisch veld spant altijd een boog tussen de twee polen en oefent daar zijn kracht uit. Hoe groter de afstand tussen de polen, hoe groter de boog en hoe groter de afstand die het magnetisch veld kan overbruggen.

Deze afstand wordt 'luchtspleet' genoemd. Dit is de afstand tussen de magneet en de luchtspleet. Hierbij maakt het niet uit of de afstand door lucht of een niet-magnetisch materiaal wordt gecreëerd.

Ook de ondergrond is belangrijk

Het is belangrijk dat de magneet voldoende tegengesteld materiaal heeft om zich aan vast te houden. Anders wordt een deel van zijn kracht niet benut.

Goede opstelling van de polen

Het magnetisch veld heeft voldoende materiaal om zich aan vast te houden.

Slechte opstelling van de polen

De polen zijn te breed. Het magnetisch veld gaat door de te dunne ondergrond.

Grotere luchtspleet overbruggen

Als u een grotere luchtspleet moet overbruggen, moet de breedte van de polen groter zijn. Hierdoor wordt het magnetisch veld groter en kan een grotere afstand worden overwonnen. Magneten hechten natuurlijk het beste bij een kleine luchtspleet.

Hier zijn de polen breed genoeg zodat het magnetisch veld, ondanks de grotere afstand, de ondergrond kan bereiken.

Magnetisatiemethoden

Meerpolige magnetisatie aan één zijde (MMS-standaard)

De meeste magneetfolies en magneetbanden zijn één zijde gemagnetiseerd met meerdere polen. Dit betekent dat de noord- en zuidpolen in strookvorm naast elkaar zijn geplaatst.

De breedte van de polen wordt de polbreedte genoemd en wordt vaak ook polafstand genoemd. Ook hier geldt dat hoe groter de polbreedte is, hoe groter de afstand is die het magnetische veld kan overbruggen. De hechtkracht is hierbij beperkt tot één zijde van het materiaal en is daar zeer sterk. Dit is de optimale magnetisatie om op oppervlakken zoals auto's, metalen wanden, enzovoort te hechten.

Axiale magnetisatie

In dit geval is het materiaal aan de ene kant gemagnetiseerd met de noordpool en aan de andere kant met de zuidpool.

Ook hier spant het magnetische veld zich weer tussen de polen. Daarom is de hechtkracht aan de randen van het materiaal bijzonder sterk. Dit is zinvol voor speciale toepassingen waarbij bijvoorbeeld meerdere banen bedrukt materiaal aan de randen bij elkaar moeten worden gehouden.

Axi-aal gemagnetiseerd materiaal hecht in één richting aan zichzelf en stoot af in de andere richting. De krachten zijn echter niet zo groot omdat de meeste kracht aan de randen van het materiaal wordt uitgeoefend.

Meerpolige magnetisatie aan beide zijden

Bij dubbelzijdige multipolaire magnetisatie is beide zijden van het materiaal gemagnetiseerd. Om te voorkomen dat de polen elkaar tegenwerken, of om te voorkomen dat het materiaal gedeeltelijk gedemagnetiseerd wordt, moeten de polen aan beide zijden met één pool verschoven zijn. Zo komt de noordpool weer overeen met de zuidpool.

Deze vorm van magnetisatie wordt gebruikt voor speciale toepassingen waarbij in beide richtingen van het materiaal magnetische kracht nodig is.

Voorbeelden:

Magneet op ijzerhoudende oppervlakken

Magneten hechten aan ijzerhoudende oppervlakken, ongeacht hoe de magnetisatie is. Het magnetische veld 'kleeft aan het ijzer'.

Voorbeelden:

Flexibele oplossing voor variabele ondergrond

In sommige toepassingen worden de magnetische onderdelen apart geleverd van het basissysteem. Om ervoor te zorgen dat de magnetisatie altijd past, is een ferromagnetische tegenhanger vaak de beste keuze.

We bieden weliswaar ook passende paarvormige magneten voor bijna alle toepassingen aan, maar dat vereist een hogere precisie in de productie en meer inspanning in de planning van systemen.

Voorbeelden:

  • Panelen die aan beursstands moeten worden bevestigd
  • Insectenwerende deuren
  • Afdekkingen

Magneet op magneet

Als magneten aan elkaar moeten kleven, moet erop worden gelet dat de noord- en zuidpolen bij elkaar passen. De noordpool wil altijd alleen aan de zuidpool kleven en vice versa. Als de polen gelijk zijn, stoten ze elkaar af. Daarom is het belangrijk om de exacte magnetisatie te kennen en in acht te nemen voor dergelijke toepassingen.

Eenzijdige multipolaire magnetisatie

Axiale magnetisatie

Als je 2 passende magneten op elkaar gebruikt, is de hechtkracht bijzonder sterk. De magneten willen altijd alleen in de juiste positie staan.

Voorbeelden:

  • Geweldige sluitingen waarbij de exacte pasvorm belangrijk is
  • Insectenwerende deuren met een stevige, precieze sluiting

 

Verwerking van magneten die aan elkaar moeten kleven

Omdat magneten alleen in een zeer specifieke positie aan elkaar kleven (vooral bij eenzijdige multipolaire magnetisatie), moeten ze tijdens de verwerking nauwkeurig worden gepositioneerd.

De eenvoudigste methode om dit te bereiken, is om de magneten al als paar te produceren en ook zo te verwerken. Het is bijvoorbeeld zinvol om het complete magnetenpaar in het deksel van een sluiting te lijmen en de andere zijde te positioneren door het deksel te sluiten. Zo is een optimale plaatsing gegarandeerd.

Praat met ons over uw idee. Wij kunnen u de geschikte paren van magneten leveren.

Een geschikte tegenmagneet vinden

Wanneer u op zoek bent naar een geschikte tegenmagneet voor een bestaande toepassing, is het belangrijk om de magnetisatie te kennen en in acht te nemen. U kunt een materiaal vinden met dezelfde afmetingen, maar heel andere magnetische eigenschappen. Deze materialen hechten dan niet goed aan elkaar.

Om de magnetisatie te controleren, worden de polen zichtbaar gemaakt met een sensorfolie. U kunt dan het magnetisatiepatroon controleren en meten. We nemen dit graag voor u over. Stuur ons gewoon een klein monster van uw materiaal.

«