Aanwijzingen voor het gebruik en het verwerken van COROMAX magneetbanden

Info en advies: 0252-41 28 42

Let er bij het gebruik van COROMAX magneetband op dat deze over de gehele lengte goed aansluit op de ondergrond en dat de kleeflaag overal goed hecht. Oneffen oppervlakken, sterk zonlicht en temperatuurschommelingen kunnen de werking van COROMAX magneetbanden negatief beïnvloeden.

Gebruik dit product alleen op een manier die geen gevaar oplevert voor de veiligheid. Afdekkingen mogen bijvoorbeeld alleen van bovenaf worden aangebracht en niet onder een plafond hangen. Aangezien wij geen controle hebben over het correcte gebruik van onze COROMAX magneetbanden, moeten wij aansprakelijkheid afwijzen.

Speciale magnetisaties op aanvraag. Wij sturen u graag monsters voor uw eigen tests.

Download: informatie over COROMAX

Wellicht ook interessant voor u

«