Blijven COROPLAN Scrum-magneten op een magneetbord plakken?

Info en advies: 0252-41 28 42

In de omgangstaal is een "magneetbord" meestal een ferromagnetisch (wit) bord. COROPLAN Scrum-magneten zijn precies voor dergelijke borden gemaakt: een praktisch lipje vereenvoudigt de bevestiging en magneten aan de achterkant garanderen een maximale kleefkracht.

Het magnetische projectbord en het bijbehorende magnetische Scrum-materiaal maken een perfect projectoverzicht mogelijk.

Wellicht ook interessant voor u

«